Checklista

Tack för visat intresse!

Syftet med detta formulär är att kartlägga vilka behov och förutsättningar som finns samt att definiera projektomfattningen, tidplanen och budgeten. Tänk på att alla fält är obligatoriska.